2022

Fecha Tipo Sesión Orden del día Acta Anexos Propuestas
28/11/2022 Ordinaria Descarga Descarga
27/10/2022 Extraordinaria Descarga Descarga
24/10/2022 Ordinaria Descarga Descarga
26/09/2022 Ordinaria Descarga Descarga
27/06/2022 Ordinaria Descarga Descarga
30/05/2022 Ordinaria Descarga Descarga
25/04/2022 Ordinaria Descarga Descarga
21/03/2022 Ordinaria Descarga Descarga
21/02/2022 Ordinaria Descarga Descarga
31/01/2022 Ordinaria Descarga Descarga